Onze missie – waar we voor staan

· Wij starten vanuit vertrouwen en veiligheid;

· Trots zijn is ons uitgangspunt;

· Optimale ontwikkeling is ons eindpunt;

· De samenwerking staat hierin altijd centraal.

Wij leveren gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van nul tot het einde van de basisschool. Wij staan voor eerlijke kansen voor ieder kind.

De jonge kinderen in onze maatschappij hebben verschillende talenten. Kinderen willen die talenten ontdekken en delen. Ze zijn jong en onbevangen en hebben allemaal hun dromen. Kinderen bezitten de mogelijkheid om de wereld om zich heen op hun manier te ontdekken. De maatschappij heeft deze ‘jonge mensen’ hard nodig met hun kennis en verschillende vaardigheden. Elk kind is uniek en heeft een eigen karakter, interesses en kwaliteiten. Het belang van het kind zien wij als ons gezamenlijk belang.

Wij werken in een omgeving van kinderen, ouders en team, die samen willen ontwikkelen en elkaars talenten kennen en benutten. Je hebt jouw talent pas echt goed ontwikkeld als je er anderen ook mee kan helpen. Zelfvertrouwen is het resultaat: “Ik ben uniek en heb wat toe te voegen aan mijn omgeving”. Van zelfvertrouwen naar trots. Dat is waar wij aan werken. Trots op wie je bent en wat je kan.

 

Onze visie waar we voor gaan

Plezier

Wij hebben plezier met elkaar en respecteren elkaar. Wij zorgen op school voor een veilige omgeving, waarbij kinderen zich fijn voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit is de basis voor een optimale ontwikkeling.

Talent ontwikkeling

Wij werken vanuit één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien jaar. Wij hebben daarin veel aandacht voor rekenen en taal. Daarnaast zorgen wij voor een zo breed mogelijk aanbod om kinderen hun talent te laten ontdekken en ontwikkelen. Kinderen willen die talenten ontdekken en delen. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben, wij luisteren en helpen hen om ze klaar te stomen voor de wereld van de toekomst.

Zij weten wat ze kunnen, wie zij willen zijn, welke doelen ze willen bereiken en wie ze daarbij kan helpen. Kinderen willen die talenten ontdekken en delen. Om je talenten te ontdekken moet je kunnen doorzetten, fouten maken en hiervan leren, vragen stellen en successen vieren. De talenten van onze medewerkers spelen daarin een centrale rol. De medewerker maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen.

Kinderen leren niet alleen door te leren, maar ook door te spelen. Zij leren van ervaringen, die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelingsniveau, waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Respect

Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn, met respect voor de anderen, zijn omgeving en ook voor zichzelf. Wij geloven dat ieder kind mogelijkheden bezit om de wereld om zich heen te ontdekken. Nog belangrijker vinden wij het antwoord op de vraag wat hij of zij hierin wil betekenen, voor de mensen om hem of haar heen. Wij spreken de kinderen aan op hun verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Samen

Samen staat bij ons voor verbinden en samenwerken. Met kinderen, ouders, opvang, school en welzijnsinstellingen. Wij kennen elkaars talenten en maken daar gebruik van.

Trots

Wij vieren successen en leren kinderen trots te zijn op wie zij zijn. Ieder mens is uniek en daar mag je trots op zijn. Bij ons worden kinderen gestimuleerd om het beste uit zichzelf te willen halen en in zichzelf te geloven.

Onze kernwaarden

· Plezier

· Samenwerken

· Betrokkenheid

· Eigenaarschap

· Duidelijkheid en structuur