Schooltijden

Maandag:  8:30 – 14:30 uur

Dinsdag:  8:30 – 14:30 uur

Woensdag:  8:30 – 12:15 uur

Donderdag:  8:30 – 14:30 uur

Vrijdag:  8:30 – 14:30 uur

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie:  18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie:  24-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie:  28-02-2022 t/m 04-03-2022

Goede Vrijdag:  15-04-2022

Pasen:  18-04-2022

Meivakantie:  25-04-2022 t/m 06-05-2022

Pinksteren:  06-06-2022

Zomervakantie:  08-07-2022 t/m 19-08-2022

Studiedagen

Maandag 06-12-2021

Vrijdag 25-02-2022

Maandag 04-04-2022

Vrijdag 24-06-2022

 

Inloop

Van 8:15 uur tot 8:30 uur wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. De deuren van de school gaan om 8:20 uur open, waarna de kinderen naar hun eigen leerkracht of klaslokaal lopen.

In verband met de situatie rondom COVID-19 gaan ouders niet mee naar de klassen en wordt er bij de hekken afscheid genomen.

 

Continurooster

Wij werken met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school eten.