Schooltijden

Maandag:  8:30 – 14:30 uur

Dinsdag:  8:30 – 14:30 uur

Woensdag:  8:30 – 12:15 uur

Donderdag:  8:30 – 14:30 uur

Vrijdag:  8:30 – 14:30 uur

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie:  19-10-2020 t/m 23-10-2020

Kerstvakantie:  21-12-2020 t/m 01-01-2021

Voorjaarsvakantie:  22-02-2021 t/m 26-02-2021

Goede Vrijdag:  02-04-2021

Pasen:  05-04-2021

Koningsdag:  27-04-2021

Meivakantie:  03-05-2021 t/m 14-05-2021

Pinksteren:  24-05-2021

Studieweek:  21-06-2021 t/m 25-06-2021

Zomervakantie:  16-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen

Maandag 26-10-2020

Donderdag 01-04-2021

Inloop

Van 8:15 uur tot 8:30 uur wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. De deuren van de school gaan om 8:15 uur open, waarna de kinderen naar hun eigen leerkracht of klaslokaal lopen.

In verband met de situatie rondom COVID-19 gaan ouders niet mee naar de klassen en wordt er bij de hekken afscheid genomen.

 

Continurooster

Wij werken met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school eten.