’t Reigerbos is de openbare basisschool in Zevenhuizen en maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Holland. De school telt ongeveer 480 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. Het team van ‘t Reigerbos is enthousiast, bevlogen en goed opgeleid. Wij dragen er zorg voor dat elk kind zich veilig voelt in en om de school en hoogwaardig onderwijs krijgt.

Ons motto: Samen op weg –  met elkaar en voor elkaar – in vertrouwen.

’t Reigerbos

Kinderen leren graag op ‘t Reigerbos door te spelen, de omgeving te ontdekken, samen te werken, zich te presenteren, kennis te verwerven op een eigen niveau, kwaliteiten te ontwikkelen en verantwoording te nemen binnen een gestructureerde rijke leeromgeving. Kinderen op ’t Reigerbos zijn medeverantwoordelijk voor het gebouw, hun spullen en de omgang met elkaar.

Identiteit

‘t Reigerbos biedt leerlingen hoogwaardig, eigentijds onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en identiteit. Er wordt aandacht besteed aan de geestelijke stromingen en culturen. Cultuur, muziek, techniek en sportactiviteiten genieten veel belangstelling van zowel de leerlingen als de ouders en geven de school een eigen uitstraling.

 

Leefstijl

We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Dit doen wij met behulp van “Leefstijl” een methode waar sociaal emotionele vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Kinderen leren zich bewust te zijn van normen en waarden en hoe je deze in de omgang met anderen toepast.  ’t Reigerbos hanteert drie schoolregels op basis waarvan elke groep haar eigen regels maakt en bewaakt. Tevens zetten we “Taakspel” in om kinderen bewust te maken van een goede taakopvatting en stimuleren we gewenst gedrag. Pestgedrag wordt effectief aangepakt met de No Blame methode van Leeftstijl: “Sta op tegen Pesten”.

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Wie om zich heen kijkt kan veel vormen van godsdienst zien. Ieder dorp of iedere stad heeft wel één of meerdere kerken. Grotere steden hebben moskeeën, een synagoge of zelfs een tempel. Maar ook in onze taal, kunst, wetgeving, geschiedenis enz. kunnen we godsdienst ontdekken.

In de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs gaan we in op de thema’s die raakvlakken hebben met de wereldgodsdiensten. Aan bod komen het christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. De eerste 3 komen wat meer aan bod in de lessen, omdat veel mensen in Nederland deze religie aanhangen en ook kinderen in de klas deze religie (kunnen) hebben. Maar als kinderen meer willen weten over een bepaalde godsdienst of een bepaald thema, dan is hier zeker ruimte voor. Het zijn lessen voor de kinderen, die niet vast zitten aan een methode. Er is altijd ruimte voor de vragen van uw kind (soms zelfs van de ouder via het kind is mijn ervaring, prachtig is die betrokkenheid!)

De leerlingen kunnen door middel van de lessen:

 • Werken aan hun identiteit, dat ze hun plek vinden in het geheel van de samenleving.
 • Hun mening uiten over maatschappelijke thema’s op godsdienstig vlak.
 • Ontdekken dat mensen soms anders in het leven staan dan zij. Waarom eigenlijk?
 • Benoemen welke feesten de religies hebben, welke zij ook vieren en waarom zij eigenlijk vrij zijn.
 • Aan de hand van verhalen, opdrachten, filmpjes en spellen ontdekken hoe zij zelf in het leven staan ten opzichte van de religies.

Thema’s die o.a. behandeld worden zijn:

 • Goden van de godsdiensten
 • Feesten en vieringen
 • Verhalen en verwerkingen rondom personen uit de heilige boeken
 • Oorlog en Vrede
 • Geld
 • Muziek
 • Sterke en zwakte
 • Kleuren
 • Rituelen

Map Ieder schooljaar krijgen de kinderen een eigen GVO map. Hierin wordt al het materiaal dat we gebruiken verzameld, waarna de kinderen de map aan het eind van het schooljaar mee naar huis krijgen. Altijd weer iets moois na een schitterend jaar GVO.

“Meester, kunnen we niet vaker les hebben?” Ik ben altijd blij als de kinderen na de les zeggen dat de les veel te kort was. Dat de tijd weer voorbij is gevlogen. Dat we met elkaar weer een mooie, boeiende of leerzame les hebben gehad, waarin ruimte was voor gezelligheid, samen leren, samen werken, samen ontdekken en samen spelen met opdrachten. Ik zie uit naar meer interessante lessen! Weet dat uw kind van harte welkom is in de Godsdienstles!

Meer informatie of aanvullingen?

 • Mail me gerust op gvomeester@gmail.com en ik hoop zo snel mogelijk te antwoorden.
 • Kijk op onze website: www.pcgvo.nl

Onderwijs

Wij hebben ons voor de komende jaren de volgende onderwijskundige doelen gesteld:

1)  Meer leerplezier door groeimindset

Het kind is zich bewust van de eigen talenten en wil deze ontwikkelen. Door inzicht te geven in de te behalen doelen en de succescriteria inzichtelijk te maken, kan iedere leerling groeien op zijn eigen niveau. Kinderen hebben succeservaringen en geloven in eigen kunnen.

2)  Hoge leerrendementen

We behalen hoge leerrendementen door effectieve instructie, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en door het vastleggen, naleven en monitoren van schoolbrede afspraken, waarbij het voorbeeldgedrag van de leerkracht centraal staat.

3)  Meer samenwerken en zelfstandig leren

Het kind voelt zich verantwoordelijk voor het eigen werk en de eigen resultaten door samen met de leerkracht leerdoelen te stellen. Het kind is intrinsiek gemotiveerd. Er is een doorgaande lijn (afspraken en regels) voor zelfstandig werken, waardoor we het werken met weektaken, of een deel daarvan, verder kunnen uitbouwen. Door coöperatieve werkvormen in te zetten, leren kinderen gestructureerd samen te werken.

 

Talent

We stimuleren kinderen hun talenten te ontwikkelen op alle gebieden. We focussen op een brede en verdiepende kennisontwikkeling. Kinderen worden uitgerust met kennis, vaardigheden, attitudes en de weerbaarheid die zij straks nodig zullen hebben om succesvol hun weg te kunnen vinden in de maatschappij van 21ste eeuw.

Engels

Alle leerlingen krijgen van groep 1 t/m 8 de Engelse taal aangeboden. Engels is een taal waar ook al heel jonge kinderen middels televisie en internet kennismaken. Het leren van een tweede taal blijkt ook heel bevorderlijk te zijn voor het ontwikkelen van de eigen taal.