Ouderraad

De ouderraad van ’t Reigerbos heeft als belangrijkste taak het organiseren en hulp bieden bij allerlei activiteiten (sinterklaasfeest, kerstrestaurant, paasontbijt).

De OR ondersteunt daarbij directie en teamleden bij allerlei andere activiteiten zoals de sportactiviteiten, de schoolfotograaf e.d.

De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden dus als u belangstelling heeft, een mailtje naar OR@reigerbos.nl en een van de huidige leden neemt contact met u op.
 

De ouderraad vraagt, om de kosten te dekken van b.v. een klein cadeautje bij het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt, een kleine bijdrage van alle ouders. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar u snapt dat het voor de OR onmogelijk is iets te organiseren zonder budget. De laatste jaren is de bijdrage vastgesteld op €20,-.

Jaarverslag 2018/2019

Medezeggenschapsraad

De MR speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Onderwerpen waarover de MR mee beslist zijn bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement en het personeelsbeleid. Daarnaast heeft ze het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de school.

De MR staat voor de belangen van kind, personeel en ouders en bestaat daarom uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Gedurende het schooljaar wordt elke zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent daarbij van harte welkom. De agenda wordt vóór elke vergadering bekend gemaakt aan de ouders.

Heeft u agendapunten, vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail ons via  MR@reigerbos.nl.

Voor het schooljaar 2019/2020 is de MR als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

Matthieu Zuidema  – voorzitter
Annemarieke den Heijer
Thomas Dinkla
Richard Göttgens

Namens het personeel:

Karin Looman – secretaris
Tanja Breuer
Evelien van Leeuwen
Eline van Nieuwkerk

De MR-vergaderingen van 2019/2020 vinden van 19.00 tot 21.00 plaats op:

dinsdag 26 november 2019
dinsdag 28 januari 2020
donderdag 26 maart 2020
woensdag 20 mei 2020
dinsdag23juni 2020
donderdag 2 juli 2020

Notulen 4 oktober 2018 notulen 27 november 2018 Notulen 24 januari 2019 Notulen 21 maart 2019 Notulen 14 mei 2019 Notulen 25 juni 2019 notulen 9 oktober 2019 Notulen 26 november 2019 Notulen 28 januari 2020 Notulen 26 maart 2020