Ouderraad

De ouderraad van ’t Reigerbos heeft als belangrijkste taak het organiseren en hulp bieden bij allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het aanbrengen van kerstversiering en het paasontbijt. Ook biedt de ouderraad ondersteuning bij o.a. sportactiviteiten en de schoolfotograaf én doet de ouderraad financiële bijdragen aan bijvoorbeeld de schoolbibliotheek.

De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Als u belangstelling heeft, stuur dan een mailtje naar or@reigerbos.nl en een van de huidige leden neemt contact met u op.

De ouderraad vraagt een kleine bijdrage per kind. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar u begrijpt dat dingen als (onder andere) een cadeautje bij het sinterklaasfeest, een kaarsje bij het kerstdiner en wat lekkers bij het paasontbijt onmogelijk te organiseren zijn zonder budget. De ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50.

Jaarverslag OR 2020-2021

Medezeggenschapsraad

De MR speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Onderwerpen waarover de MR mee beslist zijn bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement en het personeelsbeleid. Daarnaast heeft ze het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de school.

De MR staat voor de belangen van kind, personeel en ouders en bestaat daarom uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Gedurende het schooljaar wordt elke zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent daarbij van harte welkom. De agenda wordt vóór elke vergadering bekend gemaakt aan de ouders.

Heeft u agendapunten, vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail ons via mr@reigerbos.nl.

MR-leden

Namens de ouders:

Nick Goedhart – voorzitter
Saskia Dijkstra
Thomas Dinkla

Leonie van der Kuij

Namens het personeel:

Annemarieke den Heijer – secretaris
Tijs Gommans
Evelien van Leeuwen

Melissa van Daele

De MR-vergaderingen van 2021/2022 vinden van 19.00 tot 21.00 plaats op:

21-09-2021
26-10-2021
23-11-2021
25-01-2022
12-04-2022
14-06-2022

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de belangrijkste bespreekpunten van de MR. Als u de gedetailleerde notulen wilt lezen, volstaat een mail naar mr@reigerbos.nl. U krijgt ze dan toegestuurd.

Jaarverslag MR 2020-2021