Ouderraad

De OR is de schakel tussen de ouders/verzorgers en de school. Het doel van de OR is het stimuleren van leerplezier door het ondernemen van duurzame activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat en optimaal functioneren van de school, in samenwerking met andere ouders.
Feitelijk zijn we gewoon een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen op deze school! Zo helpen wij het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering, Meester-en Juffendag en nog veel meer. Een andere verantwoordelijkheid die wij op ons nemen is het verfraaien van de school. Zo versieren wij de gangen van de school in de verschillende seizoenen. Ook wordt er bij verschillende activiteiten voor de kinderen gezorgd voor drinken en iets lekkers.

Daarnaast beheren we het geld van de ouderbijdrage en stellen een jaarlijkse begroting samen. Deze ouderbijdrage is bedoeld voor uitgaven waar de school geen subsidie voor ontvangt. Jaarlijks wordt door de Ouderraad een financieel verslag gemaakt. Hierin worden ouders geïnformeerd over de binnengekomen ouderbijdragen en de uitgaven die daarvan zijn gedaan. Op basis van een jaarlijkse ouderbijdrage kan de Ouderraad deze activiteiten financieren c.q. ondersteunen.

Tot slot kunnen wij optreden als een spreekbuis richting het team voor allerlei zaken die zich op en/of rond de school afspelen. Dit kunnen zaken zijn die u niet direct wilt of kunt bespreken met een leerkracht.

Organisatie

De ouderraad vergadert 7 keer per jaar. Tijdens iedere vergadering is er een direct overleg met school. De OR bestaat uit 8 leden.

Meehelpen?

Lijkt het u leuk om te helpen tijdens diverse activiteiten op school? Mail dan uw contactgegevens naar ons. Wij zorgen dat u dan op de lijst komt te staan.

Contact: or@reigerbos.nl

Ook biedt de ouderraad ondersteuning bij o.a. sportactiviteiten en de schoolfotograaf én doet de ouderraad financiële bijdragen aan bijvoorbeeld de schoolbibliotheek.

De ouderraad vraagt een kleine bijdrage per kind. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar u begrijpt dat dingen als (onder andere) een cadeautje bij het sinterklaasfeest, een kaarsje bij het kerstdiner en wat lekkers bij het paasontbijt onmogelijk te organiseren zijn zonder budget. De ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50.

 

Jaarverslag OR 2021-2022

Leden OR

Ayse

Ik ben Ayse Plaizier, getrouwd en moeder van 3 kinderen, waarvan er nog 2 kinderen op ‘t Reigerbos zitten; Demir groep 5B en Araz 1/2F. 

Inmiddels ben ik 3 jaar lid van de OR en sinds schooljaar 2021/2022 ben ik ook actief als voorzitter.

Nurcan

Mijn naam is Nurcan Balkan en ik ben sinds 2019 lid van de ouderraad en sinds vorig jaar in de rol van penningmeester. Ik heb een dochter Ceyda die nu in groep 3 zit en een zoon Timur in groep 5. 

Kristina

Mijn naam is Kristina Visser, derde jaar in de OR als secretaris. 

Ik heb 2 kids op school in groep 8 en groep 5. 

Mandy

Ik ben Mandy van Weelie en ik woon sinds 3 jaar met veel plezier in Zevenhuizen. Ik werk als medewerker welzijn in een verpleeghuis, activiteiten organiseren doe ik hier dus regelmatig. Na de vele oproepen in de nieuwsbrief heb ik besloten een bijdrage te leveren aan de activiteiten die op school worden georganiseerd en heb ik me vorig jaar aangesloten bij de OR. Mijn zoon Max zit in groep 4/5 C en zijn cadeauzussen Tess in groep 7A en Livv in groep 4B.

Jolijn

Ik ben Jolijn Tas-Post.

Ik zit al enkele jaren in de ouderraad. 

Mijn dochter Mette zit in groep 6 en mijn zoon Loek is net gestart op de middelbare school.

Carolien                                             

Ik ben Carolien Kasbergen en heb inmiddels 3 kinderen op ’t Reigerbos; Timo (groep 5A), Boris (groep 3C), en Nikki (groep 1/2C). Sinds een jaar ben ik actief binnen de OR om wat meer betrokken te zijn bij de school. De basisschooltijd is vormend voor de rest van je leven en ik hoop dat kinderen terugkijken op een fijne tijd. Daar zet ik mij graag voor in! Suggesties, vragen of leuke ideeën? Spreek mij gerust aan op het schoolplein.

Sanne

Ik ben Sanne van Empel en ben sinds 2021 lid van de Ouderraad en ben de moeder van Feija (groep 4B) en Haije (groep 1/2B). Ik vind het belangrijk dat op er op school naast het reguliere lesprogramma ruimte is voor leuke activiteiten. Met mijn bijdrage aan de Ouderraad wil ik daaraan bijdragen. Ook zie ik de Ouderraad als laagdrempelige spreekbuis tussen ouders en school. Dus spreek ons gerust aan als er iets is.

Jantien

Mijn naam is Jantien Barelds en zit sinds vorig jaar bij de OR. Ik vind het belangrijk om een steentje bij te kunnen dragen aan de school en heb daarom ervoor gekozen om lid te worden van OR.

Ik woon inmiddels al 7 jaar in Zevenhuizen, heb een dochter van 8 in groep 5 en binnenkort gaat mijn middelste naar groep 1. Ik ben werkzaam als consultant voor een klein consultancy bedrijf en voer verschillende opdrachten uit op gebied van project- en procesmanagement.

Medezeggenschapsraad

De MR speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Onderwerpen waarover de MR mee beslist zijn bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement en het personeelsbeleid. Daarnaast heeft ze het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de school.

De MR staat voor de belangen van kind, personeel en ouders en bestaat daarom uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Gedurende het schooljaar wordt elke zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent daarbij van harte welkom. De agenda wordt vóór elke vergadering bekend gemaakt aan de ouders.

Heeft u agendapunten, vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail ons via mr@reigerbos.nl.

MR-leden

Namens de ouders:

Nick Goedhart – voorzitter
Saskia Dijkstra
Thomas Dinkla

Leonie van der Kuij

Namens het personeel:

Tijs Gommans – secretaris 
Melissa van Daele
Ingrid van Herwijnen
Linda van Hoeckel

 

De MR-vergaderingen van 2022/2022 vinden van 19.00 uur tot 21.00 uur plaats op:

20-09-2022
18-10-2022
18-11-2022
24-01-2023
18-04-2023
13-06-2023

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de belangrijkste bespreekpunten van de MR. Als u de gedetailleerde notulen wilt lezen, volstaat een mail naar mr@reigerbos.nl. U krijgt ze dan toegestuurd.

Jaarverslag MR 2021-2022