Ouderraad

De ouderraad van ’t Reigerbos heeft als belangrijkste taak het organiseren en hulp bieden bij allerlei activiteiten (sinterklaasfeest, kerstrestaurant, paasontbijt).

De OR ondersteunt daarbij directie en teamleden bij allerlei andere activiteiten zoals de sportactiviteiten, de schoolfotograaf e.d.

De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden dus als u belangstelling heeft, een mailtje naar OR@reigerbos.nl en een van de huidige leden neemt contact met u op.
 

De ouderraad vraagt, om de kosten te dekken van b.v. een klein cadeautje bij het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt, een kleine bijdrage van alle ouders. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar u snapt dat het voor de OR onmogelijk is iets te organiseren zonder budget. De laatste jaren is de bijdrage vastgesteld op €20,-.

Jaarverslag 2017/2018

Medezeggenschapsraad

De MR speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Onderwerpen waarover de MR mee beslist zijn bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement en het personeelsbeleid. Daarnaast heeft ze het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de school.

De MR staat voor de belangen van kind, personeel en ouders en bestaat daarom uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Gedurende het schooljaar wordt elke zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent daarbij van harte welkom. De agenda wordt vóór elke vergadering bekend gemaakt aan de ouders.

Heeft u agendapunten, vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail ons via  MR@reigerbos.nl.

Voor het schooljaar 2018/2019 is de MR als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

Annemarieke den Heijer  – secretaris
Matthieu Zuidema
Ernest Ram
Thomas Dinkla

Namens het personeel:

Robert den Arend – voorzitter
Tanja Breuer
Evelien van Leeuwen
Karin Looman

De MR-vergaderingen van 2018/2019 vinden van 19.00 tot 21.00 plaats op:

Donderdag 4 oktober 2018
Dinsdag 27 november 2018
Donderdag 24 januari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 25 juni 2019

Notulen 4 oktober 2018 notulen 27 november 2018 Notulen 21 maart 2019 Notulen 14 mei 2019 Notulen 25 juni 2019 Notulen 24 januari 2019