Ouderraad

De ouderraad van ’t Reigerbos heeft als belangrijkste taak het organiseren en hulp bieden bij allerlei activiteiten (sinterklaasfeest, kerstrestaurant, paasontbijt).

De OR ondersteunt daarbij directie en teamleden bij allerlei andere activiteiten zoals de sportactiviteiten, de schoolfotograaf e.d.

De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden dus als u belangstelling heeft, een mailtje naar OR@reigerbos.nl en een van de huidige leden neemt contact met u op.
 

De ouderraad vraagt, om de kosten te dekken van b.v. een klein cadeautje bij het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt, een kleine bijdrage van alle ouders. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar u snapt dat het voor de OR onmogelijk is iets te organiseren zonder budget. De laatste jaren is de bijdrage vastgesteld op €20,-.

Medezeggenschapsraad

De MR speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Onderwerpen waarover de MR mee beslist zijn bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement en het personeelsbeleid. Daarnaast heeft ze het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de school.

De MR staat voor de belangen van kind, personeel en ouders en bestaat daarom uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Gedurende het schooljaar wordt elke zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent daarbij van harte welkom. De agenda wordt vóór elke vergadering bekend gemaakt aan de ouders.

Heeft u agendapunten, vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail ons via  MR@reigerbos.nl.

Voor het schooljaar 2017/2018 is de MR als volgt samengesteld:

Namens de ouders:
Ramon Visser
Annemarieke den Heijer
Matthieu Zuidema
Ernest Ram

Namens het personeel:

Patricia Groenewoud
Simone van Holten
Robert den Arend

Karin Looman

De MR-vergaderingen van 2017/2018 vinden van 19.00 tot 21.00 plaats op:
15 maart 2018
24 mei 2018
21 juni 2018