’t Reigerbos

’t Reigerbos is de openbare basisschool in Zevenhuizen en maakt deel uit van de  Stichting Scholengroep Holland. De school telt ongeveer 550 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. Het team van ‘t Reigerbos is enthousiast, bevlogen en goed opgeleid. Wij dragen er zorg voor dat elk kind zich veilig voelt in en om de school en goed onderwijs krijgt. Wij zijn verdeeld over twee locatie. In de dorpskern vindt u onze locatie op het Zaagmolenpad en in de wijk Koningskwartier vindt u onze locatie aan de Koning Willem- Alexanderlaan. 

Ons motto:
Samen op weg –  met elkaar en voor elkaar – in vertrouwen.

Onze indentiteit

Kinderen leren graag op ‘t Reigerbos. Dit doen ze bij ons door te spelen, de omgeving te ontdekken, samen te werken, zich te presenteren, kennis te verwerven op een eigen niveau, kwaliteiten te ontwikkelen en verantwoording te nemen binnen een gestructureerde rijke leeromgeving. Kinderen op ’t Reigerbos voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf, anderen en de omgeving om hun heen.

‘t Reigerbos biedt leerlingen goed, eigentijds onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en verschillende identiteiten. Er wordt aandacht besteed aan de geestelijke stromingen en culturen. Cultuur, muziek, techniek en sportactiviteiten genieten veel belangstelling van zowel de leerlingen als de ouders en geven de school een eigen uitstraling.

 

Sociaal-emotionele vorming

We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Dit doen wij met behulp van “Leefstijl” een methode waar sociaal emotionele vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Kinderen leren zich bewust te zijn van normen en waarden en hoe je deze in de omgang met anderen toepast.  ’t Reigerbos hanteert drie schoolregels:

  1. Voor groot en klein zullen wij aardig zijn.
  2. Wees zuinig op het materiaal dat geldt voor ons allemaal.
  3. Wij zorgen voor rust in het gebouw, dat is fijn voor mij en jou.

Op basis van deze regels maakt elke groep haar eigen regels en deze hangen zichtbaar in de klas. Tevens zetten we “Taakspel” in om kinderen bewust te maken van een goede taakopvatting en stimuleren we gewenst gedrag. Pestgedrag wordt effectief aangepakt met de No Blame methode van Leeftstijl: “Sta op tegen Pesten”.

 

Talentontwikkeling

We stimuleren kinderen hun talenten te ontwikkelen op alle gebieden. We focussen op een brede en verdiepende kennisontwikkeling. Kinderen worden uitgerust met kennis, vaardigheden, attitudes en de weerbaarheid die zij straks nodig zullen hebben om succesvol hun weg te kunnen vinden in de maatschappij van 21ste eeuw.

Talentgesprekken

Wie ben jij? Waar zit je kracht? Waar word je blij van?

Talent verstopt zich onder dat wat je het allerliefste doet en daar hoef je dus niet echt de beste in te zijn. Je talent kan je helpen bij wat je moeilijk vindt. Talenten geven je zelfvertrouwen en helpen om veerkracht en weerbaarheid op te bouwen.

Een talentgesprek helpt en geeft inzicht. Je ontdekt waar je van gaat sprankelen, wat je goed kunt en waar je de tijd mee vergeet. Als je weet waar je blij van wordt en hoe dat komt, kun je dat gebruiken voor de moeilijkere dingen die je tegenkomt.

Onderwijs

Wij hebben ons voor de komende jaren de volgende onderwijskundige doelen gesteld:

1)  Meer leerplezier door groeimindset

Het kind is zich bewust van de eigen talenten en wil deze ontwikkelen. Door inzicht te geven in de te behalen doelen en de succescriteria inzichtelijk te maken, kan iedere leerling groeien op zijn eigen niveau. Kinderen hebben succeservaringen en geloven in eigen kunnen.

2)  Hoge leerrendementen

We behalen hoge leerrendementen door effectieve instructie, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en door het vastleggen, naleven en monitoren van schoolbrede afspraken, waarbij het voorbeeldgedrag van de leerkracht centraal staat.

3)  Meer samenwerken en zelfstandig leren

Het kind voelt zich verantwoordelijk voor het eigen werk en de eigen resultaten door samen met de leerkracht leerdoelen te stellen. Het kind is intrinsiek gemotiveerd. Er is een doorgaande lijn (afspraken en regels) voor zelfstandig werken, waardoor we het werken met weektaken, of een deel daarvan, verder kunnen uitbouwen. Door coöperatieve werkvormen in te zetten, leren kinderen gestructureerd samen te werken.

Engels

Alle leerlingen krijgen van groep 1 t/m 8 de Engelse taal aangeboden. Engels is een taal waar ook al heel jonge kinderen middels televisie en internet kennismaken. Het leren van een tweede taal blijkt ook heel bevorderlijk te zijn voor het ontwikkelen van de eigen taal.

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

In de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs gaan we in op de thema’s die raakvlakken hebben met de wereldgodsdiensten. Aan bod komen het christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. De eerste 3 komen wat meer aan bod in de lessen, omdat veel mensen in Nederland deze religie aanhangen en ook kinderen in de klas deze religie (kunnen) hebben. Maar als kinderen meer willen weten over een bepaalde godsdienst of een bepaald thema, dan is hier zeker ruimte voor. Het zijn lessen voor de kinderen, die niet vast zitten aan een methode. Er is altijd ruimte voor de vragen van uw kind (of soms zelfs van ouders via de kinderen).

Meer informatie of aanvullingen?

  • Mail me gerust op gvomeester@gmail.com en ik hoop zo snel mogelijk te antwoorden.
  • Kijk op onze website: www.pcgvo.nl