Nieuwsbrief 26 juni 2020

In deze nieuwsbrief:

 • studiedag 26 juni
 • Nieuw MR-lid stelt zich voor
 • Traktaties vanaf 1 juli
 • Juffen- en meestersdag op 15 juli
 • enquete rooster september
 • overblijfkosten (herhaling)
 • ophalen kleuters 29 juni – 17 juli 2020
 • oudergesprekken
 • afwezig, maar niet ziek
 • Richtlijnen rondom verkoudheidsklachten
 • oproep GMR-leden
 • oproep godsdienstonderwijs
 • speelgoed schoonmaken
 • sleutels gevonden
 • Beslisboom bij verkoudheidsklachten
Nieuwsbrief 12 - 26 juni 2020