Nieuwsbrief 22 januari 2019

In nieuwsbrief nr 9:

 • Rectificatie betreft 1 februari (geen studiedag!)
 • Bericht van gemeente betreft uitbreiding scholen in Koningskwartier
 • Belangrijke data
 • Voorleesmoment woensdag 23 januari
 • Lampionnenoptocht
 • AVG – protocol social media (bij downloads)
 • Schoolfotograaf vervroegd (week van 11 maart)
 • Honden op het plein (niet toegestaan)
 • GVO – wat doen we daar?
 • Aanbod Moz-Art muziekonderwijs
 • Afscheid en welkom intern begeleiders onderbouw
Nieuwsbrief 9 - 22 januari 2019