Afspraak maken

Heeft u interesse, vragen of wilt u een kijkje komen nemen op onze school? Neem dan gerust contact op via  0180-638333 (Zaagmolenpad), 0180-638330 (Koningskwartier) of info@reigerbos.nl.

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Leuk!

U kunt dit doen via het onderstaande formulier.

aanmeldformulier

Wennen kleuters

Zodra een kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag hij of zij op school 3 tot 6 dagdelen komen wennen in de groep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Wanneer uw kind is ingeschreven, neemt de leerkracht van uw kind ongeveer 8 weken van te voren contact met u op om af te spreken wanneer uw kind kan komen wennen. 

Inschrijven bij zij-instroom

Misschien zit uw kind al op een basisschool en zoekt u een andere basisschool vanwege een verhuizing of een andere reden.

In dat geval is de kennismaking met onze school vaak in het bijzijn van de intern begeleider. Hierbij zullen we wat dieper ingaan op de schoolcarrière tot nu toe en de reden van overstap. Als u uw kind na deze kennismaking op onze school wilt inschrijven, nemen wij contact op met de huidige basisschool.

Soms observeren wij uw kind op zijn/haar huidige basisschool om te bepalen wat de onderwijsbehoeften zijn en op welke manier wij daar het beste aan tegemoet kunnen komen.

Wanneer de inschrijving definitief is, kunnen we met elkaar kijken wat het beste moment van overstap is en kan uw kind mogelijk ook een dagje in zijn/haar nieuwe groep komen wennen.