Aanmelden

U bent zich aan het oriënteren op een goede school voor uw zoon/dochter? Door het bekijken van de website heeft u al een eerste indruk gekregen van onze school. Als u meer informatie wilt en/of uw kind wilt aanmelden, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding door leerlingen. Aansluitend geven wij u in een gezamenlijk gesprek antwoord op uw vragen en ziet u de school tijdens de rondleiding “in bedrijf”.

Inschrijven

Als u uw kind na deze kennismaking op onze school wilt inschrijven, dan kunt u uw kind aanmelden door het aanmeldformulier (evt. te downloaden). Opsturen van het formulier mag per post of per mail. Van de schooladministratie krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Aanmelding van uw kind kan rond de 3e verjaardag van uw zoon/dochter plaatsvinden, maar mag ook eerder.

Wennen nieuwe kleuters

Zodra een kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag hij of zij op school 3-6 dagdelen komen wennen in de groep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Wanneer uw kind is ingeschreven, neemt de leerkracht van uw kind rond 8 weken van te voren contact met u op om af te spreken wanneer uw kind kan komen wennen. 

Inschrijven bij zij-instroom

Misschien zit uw kind al op een basisschool en zoekt u een andere basisschool vanwege een verhuizing of een andere reden.

In dat geval is de kennismaking met onze school vaak in het bijzijn van de intern begeleider. Hierbij zullen we wat dieper ingaan op de schoolcarrière tot nu toe en de reden van overstap. Als u uw kind na deze kennismaking op onze school wilt inschrijven, nemen wij contact op met de huidige basisschool.

Soms observeren wij uw kind op zijn huidige basisschool om te bepalen wat de onderwijsbehoeften zijn en op welke manier wij daar het beste aan tegemoet kunnen komen.

Wanneer de inschrijving definitief is, kunnen we met elkaar kijken wat het beste moment van overstap is en kan uw kind mogelijk ook een dagje in zijn nieuwe groep komen wennen. Bij het overstappen, hebben we de voorkeur om dit op een natuurlijk moment te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld na een vakantie.