Gymportfolio

Het gymportfolio bestaat uit 16 verschillende leerlijnen. Elk onderdeel heeft eigen succescriteria en komt meerdere keren aan bod tijdens de gymlessen. Aan de hand van deze succescriteria kunnen leerlingen tijdens de gymles inzicht krijgen op welk niveau zij bewegen en wat ze kunnen oefenen om een hoger niveau te kunnen bereiken. De behaalde niveaus zijn dus geen cijfers, maar geven inzicht in de ontwikkeling van een kind in de gymzaal. De leerlijnen lopen van groep 3 t/m groep 8. Elke leerlijn begint bij niveau 1 en eindigt bij niveau 6. 

Door te werken met niveaus in tegenstelling tot cijfers worden leerlingen die nog niet op het gemiddelde leeftijdsniveau van een onderdeel zitten niet gedemotiveerd door het krijgen van een laag cijfer. In plaats daarvan kan een leerling nu ook zelf inzien op welk niveau hij/zij beweegt en intrinsiek gemotiveerd blijven werken aan het behalen van een volgend niveau.

Het overzicht in het gymportfolio biedt de kans te herkennen waar een leerling moeite mee heeft en welke stappen de weg omhoog betekenen. Uiteraard worden ook talenten van de kinderen zichtbaar en wordt hiermee duidelijk waar een leerling in het vervolg uitdaging nodig heeft om niet stil te staan in de ontwikkeling.

Gymportfolio