ALGEMENE GEGEVENS

‘t Reigerbos
Zaagmolenpad 1
2761TL Zevenhuizen
Tel.: 0180 638333
E-mail: info@reigerbos.nl

POSTBUS 137
2760 AC Zevenhuizen

KvK 24369573

DirecteurKim Molenaar – de Vroedt
Tel: 0636 027 328
E-mail: k.molenaar@reigerbos.nl

Bestuur
Stichting Scholengroep Holland
Raadhuisplein 41
Nieuwerkerk a/d IJssel
tel:0180 399 673

Mijn kind inschrijven

overig contact

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is meldt u dit telefonisch, persoonlijk of per email (info@reigerbos.nl) voor 8.30 uur.

Als een kind uit de groepen 3 tot en met 8 zonder melding niet op school is, nemen wij contact met u op. Bij kleuters gaan wij er van uit dat zij worden gebracht door hun ouders en zullen wij bij absentie niet direct nabellen.

Schooltijden
Groep Dag Ochtend Middag
1 t/m 4 Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
  Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
  Woensdag 8.30 – 12.15 uur
  Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
  Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
5 t/m 8 Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
  Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
  Woensdag 8.30 – 12.15 uur
  Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
  Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Vakanties

Vakanties 2017 – 2018

Herfstvakantie: 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2016

Kerstvakantie: 25 december 2016 t/m 05 januari  2018

Voorjaarsvakantie: 26 februari 2018 t/m 02 maart 2018

Goede Vrijdag/Pasen: 30 maart 2018 t/m 02 april  2018

Meivakantie: 27 april 2018 t/m 11 mei 2018

2de Pinksterdag: 21 mei 2018

Zomervakantie: 13 juli 2018 t/m 27 augustus 2018

Klachten

‘t Reigerbos wil een veilige school zijn voor iedereen. Kinderen moeten op school worden beschermd tegen pesten, seksuele intimidatie oftewel machtsmisbruik en iedere andere vorm van ongewenst gedrag. Wanneer uw kind hiermee te maken krijgt, leidt een gesprek met de leerkracht of de directie vrijwel altijd tot een goede oplossing.

Mocht dat niet zo zijn dan is op iedere openbare school voor primair onderwijs is een contactpersoon werkzaam. Deze is aan te spreken voor alle aangelegenheden waarbij sprake is van machtsmisbruik.

Op ’t Reigerbos is Esther Pennings de contactpersoon. Zij kan informatie geven over de te volgen procedure bij klachten. De contactpersoon zal altijd vertrouwelijk omgaan met de verkregen informatie van ouders en kinderen.

De (externe)vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag en is onafhankelijk. Indien de klacht voor verdere behandeling in aanmerking komt, onderzoekt een onafhankelijke klachtencommissie de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat het met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

Protocol Schorsing- en Verwijdering

Wanneer een leerling respectloos of agressief gedrag laat zien is kan de school ertoe overgaan een leerling te schorsen of definitief van school te verwijderen. Dit gebeurt alleen in overleg met het bestuur en de leerplichtambtenaar, nadat hierover met de ouders/verzorgers is gesproken. Het protocol Schorsing en Verwijdering kunt u op de website www.scholengroepholland.nl vinden. Ouders en/of verzorgers die respectloos en/of agressief leerlingen of leerkrachten benaderen kunnen door de directie de toegang tot de school ontzegd worden.