Vanwege allerlei redenen worden er afspraken met elkaar gemaakt.

Veel afspraken worden beschreven in de vorm van een protocol. Een protocol geeft aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie en welke afspraken er bestaan. In een protocol is enorm veel kennis en ervaring samengevat in richtlijnen, regels, afspraken en stappen. Naast protocollen zijn er ook beleidsdocumenten waarin besluiten worden beargumenteerd en onderbouwd. 

U kunt hier de volgende beleidsdocumenten en protocollen inzien: