Pleinwacht en inlooptijd

Van 8.15 uur tot 8.30 uur en van 13.00 uur tot 13.15 uur wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. De deuren van de school gaan om 8.20 uur en 13.05 uur open. In de kleutergroepen kunnen ouders dan ook even in de klas blijven.

Ouders van kinderen van gr. 3 t/m gr. 5 mogen tot de herfstvakantie ook even mee naar binnen. Vanaf de herfstvakantie moeten de kinderen van de groepen 4 en 5 afscheid nemen bij de buitendeur, om het verkeer in de school te beperken. Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten met de lessen en hebben de ouders het lokaal verlaten. De kleutergroepen worden aan het eind van de ochtend en middag iets eerder dan de eindtijd door de leerkrachten tot aan de buitendeur gebracht. Zij houden goed in de gaten of de kinderen worden opgehaald.

Tussendoortje

Rond 10.00 uur hebben we een kleine pauze. Dan kan er wat gedronken en gegeten worden: een pakje of beker drinken en het liefst een stuk fruit, rauwkost of een boterham. Bij binnenkomst wordt dit uit de tas gehaald en in de klas gezet. Voor de lunch kan er gebruik worden gemaakt van een koelkast. Er mogen geen koolzuurhoudende dranken worden meegenomen.

Trakteren

Feest! Uw kind is jarig en gaat trakteren op school. Feest! Wij willen u met klem vragen de traktaties zo gezond mogelijk te houden. Kaarten voor een kinderfeestje o.i.d. mogen niet in de groep uitgedeeld worden om kinderen die nauwelijks uitgenodigd worden niet keer op keer teleur te stellen.

Gymlessen

De kleutergym worden in het speellokaal gegeven. Kleuters gymmen in onderbroek en hemd. Gymschoentjes worden aanbevolen in verband met het voorkomen van voetwratten. 

De groepen 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal. De kinderen gymmen in sportkleding en/of turnkleding en stevige sportschoenen. Geen turnschoenen in verband met de veiligheid.

 

Huiswerk

Tot groep 6 kan de leerkracht met individuele ouders afspraken maken over het thuis oefenen van specifieke leerstof. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen op onze school serieus huiswerk opdrachten. De samenvattingen van Brandaan (geschiedenis), Meander (aardrijkskunde) en Naut (biologie) zijn te vinden onder de downloads.

Groep 6

Groep 6 krijgt huiswerk voor de volgende vakken: biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.
 Alle parallelgroepen krijgen op hetzelfde tijdstip hetzelfde huiswerk opgedragen.
 Leerlingen krijgen een week van tevoren het materiaal mee. Voor biologie een samenvatting en een oefenblad. Voor aardrijkskunde de basisbladen, een samenvatting en proeftoets en/of een topografiekaartje.
Voor geschiedenis krijgen de leerlingen een door de leerkrachten samengestelde samenvatting mee naar huis.

Groep 7

De kinderen in groep 7 krijgen huiswerk voor biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en Engels.
Ook voor groep 7 geldt: parallelgroepen krijgen op hetzelfde tijdstip hetzelfde huiswerk.
Leerlingen krijgen een week van tevoren het materiaal mee. Voor biologie een samenvatting en een oefenblad. Voor aardrijkskunde basisbladen, een samenvatting en proeftoets en/of een topografiekaartje.
Voor geschiedenis krijgen de leerlingen een door de leerkrachten samengestelde samenvatting mee naar huis.
Leerlingen uit groep 7 krijgen ook “maakwerk” als huiswerk.
Kinderen met een eigen leerlijn krijgen aan hun niveau aangepast huiswerk.

Groep 8

De kinderen van groep 8 krijgen, net als groep 7, huiswerk voor biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en Engels.
In alle groepen weer op hetzelfde tijdstip.
Leerlingen krijgen een week van tevoren het materiaal mee. Voor biologie een samenvatting en een oefenblad. Voor aardrijks-kunde basisbladen, een samenvatting en proeftoets en/of een topografiekaartje.
Voor geschiedenis krijgen de leerlingen een door de leerkrachten samengestelde samenvatting mee naar huis.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons vinden wij op de basisschool niet noodzakelijk.  Belangrijk te weten: de school is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken en het kapotgaan van mobiele telefoons. 

Met de fiets naar school

Er is maar plek voor een beperkt aantal fietsen. Kinderen die aan de buitenrand van Zevenhuizen wonen of buiten de bebouwde kom mogen met de fiets naar school. De fietsen moeten in of tussen de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. Er mag niet gefietst worden op de voetpaden naar school en op de Lente.