ONZE SCHOOL

’t Reigerbos is een school zijn waar een kind volledig tot z’n recht komt, sociaal emotioneel als ook cognitief. Wij werken aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. We leren kinderen samen te werken, te geloven in zichzelf en in hun talenten, hun gevoelens te uiten en respect voor elkaar te hebben. We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Ieder kind wil graag leren.

MEER OVER ONS

Missie en Visie

‘t Reigerbos verzorgt in een veilige omgeving goed onderwijs voor ieder kind.

Onze vier pijlers:

  • Starten vanuit veiligheid en vertrouwen
  • Trots zijn is ons uitgangspunt  
  • Optimale ontwikkeling is ons eindpunt  
  • De samenwerking staat hierin altijd centraal  
ONZE VISIE