ONZE SCHOOL

’t Reigerbos is een school zijn waar een kind volledig tot z’n recht komt, sociaal emotioneel als ook cognitief. Wij werken aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. We leren kinderen samen te werken, te geloven in zichzelf en in hun talenten, hun gevoelens te uiten en respect voor elkaar te hebben. We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Ieder kind wil graag leren.

MEER OVER ONS

LEEFSTIJL

We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Dit doen wij met behulp van “Leefstijl” een methode waar sociaal emotionele vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Kinderen leren zich bewust te zijn van normen en waarden en hoe je deze in de omgang met anderen toepast.’t Reigerbos hanteert drie schoolregels op basis waarvan elke groep haar eigen regels maakt en bewaakt.

ONZE VISIE